پست الکترونیک : info@neginasal.com
تلفن تماس : ۰۳۱۴۶۴۰۰۰۱۰
ایزوها

واحد برتر غذایی

واحد برتر صنایع غذایی از طرف معاونت غذا و داروی استان اصفهان در سال‌های 1391 و 1394
واحد برتر صنایع غذایی از طرف معاونت غذا و
داروی استان اصفهان در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۴صادر کننده نمونه


صادرکننده نمونه استان اصفهان در چهار سال متوالی از 1393 تا 1396

صادرکننده نمونه استان اصفهان در چهار سال متوالی از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶
واحد نمونه صنعت

واحد نمونه صنعت از طرف سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در سال 1394

واحد نمونه صنعت از طرف سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در سال ۱۳۹۴

تماس با ما نشانی : اصفهان ، شهرک صنعتی هرند ، حدفاصل خیابان نگین 1 و 2 تلفن تماس : ۰۳۱-۴۶۴۰۰۰۱۰ پست الکترونیک : info@neginasal.com Avandfamily
نمایندگی های فعال
  • امورنمایندگان
  • فروش اصفهان :
    خیابان آپادانا اول ، روبروی اداره برق ، فروشگاه آوند
    تلفن :09137369758
فرم تماس با ما

فرم تماس