بیسکویت ۸۰۰ آوند
۶۸۰ گرمی میوه ای

جدول ارزش غذایی

بسته‌بندی‌های محصول